Wydział Geodezji Kartografii i Katastru


Dane teleadresowe wydziału

imię i nazwisko

stanowisko nr pokoju nr telefonu
Dyrda Ewa geodeta powiatowy
naczelnik wydziału
408 IV piętro 32 4348239
gkk@um.zory.pl

 

Referat Ewidencji Gruntów (REG)
email: gkk-rgk@um.zory.pl

Kawczyńska Wiesława kierownik 407 IV piętro 32 4348293
Kuśka Aneta starszy inspektor 407 IV piętro 32 4348293
Prus Maria inspektor 410 IV piętro 32 4348208
Budner-Sakowicz Sylwia referent 410 IV piętro 32 4348208
Rożek Wojciech starszy inspektor 407 IV piętro 32 4348292
Ziętara Aldona starszy inspektor 407 IV piętro 32 4348292

 

Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (RZG)
 

 
Zając Magdalena kierownik  6 parter 32 4348214
ikerg@um.zory.pl
Sitko Maria starszy inspektor
(zamawianie i wydawanie opracowań mapowych - wypisy i wyrysy)
7 parter 32 4348216
gkk-wnioski@um.zory.pl
Jakuszewska Marzena inspektor
(zamawianie i wydawanie opracowań mapowych - wypisy i wyrysy)
7 parter 32 4348216
gkk-wnioski@um.zory.pl
Florczak Monika referent
(zgłoszenia prac geodezyjnych, udostępnianie materiałów do zgłoszeń)
2 parter 32 4348244
odgk@um.zory.pl
Sobieńko Natalia referent
(zgłoszenia prac geodezyjnych, opatrywanie dokumentów klauzulą)
409  IV piętro 32 4348294
odgk@um.zory.pl
Waleczek Kinga inspektor
(zgłoszenia prac geodezyjnych, aktualizacja baz danych)
2 parter 32 4348244
odgk@um.zory.pl
Skaba Agata starszy inspektor
(weryfikacja wyników prac geodezyjnych)
2 parter 32 4348405
odgk@um.zory.pl
Michalik Marzena starszy inspektor
(narady koordynacyjne)
2 parter 32 4348204
gkk-narady@um.zory.pl
Adamczyk Anna inspektor
(narady koordynacyjne)
2 parter 32 4348204
gkk-narady@um.zory.pl
Palowska Agnieszka geodeta
(aktualizacja baz danych)
410 IV piętro 32 4348208

 

Referat ds. Podziałów i Rozgraniczeń
email: gkk-pr@um.zory.pl

Konsek Olimpia inspektor
(podziały nieruchomosci)
411 IV piętro 32 4348291
Różańska Ewa starszy inspektor
(numeracja adresowa nieruchomości)

 

Referat Systemu Informacji o Terenie (SIT)
email: sit@um.zory.pl

 
Majos Tomasz główny specjalista 409 IV piętro 32 4348294
Agnieszka Charzyńska referent