Wydział Geodezji Kartografii i Katastru


Dane teleadresowe wydziału

https://bip.zory.pl/kategorie/266-wydzial-geodezji-kartografii-i-katastru-gkk/artykuly/7450-informator-wydzialowy-wydzial-geodezji-kartografii-i-katastru-gkk?lang=PL