Wydział Geodezji Kartografii i Katastru


Dane teleadresowe wydziału

imię i nazwisko

stanowisko nr pokoju nr telefonu
Dyrda Ewa geodeta powiatowy
naczelnik wydziału
408 IV piętro 32 4348239
gkk@um.zory.pl

 

Referat Ewidencji Gruntów (REG)
email: gkk-rgk@um.zory.pl

Kawczyńska Wiesława kierownik 407 IV piętro 32 4348293
Kuśka Aneta starszy inspektor 410 IV piętro 32 4348208
Orawska Barbara   407 IV piętro 32 4348293
       
Rożek Wojciech starszy inspektor 407 IV piętro 32 4348292
Ziętara Aldona starszy inspektor 407 IV piętro 32 4348292

 

Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (RZG)
 

 
Zając Magdalena kierownik  6 parter 32 4348214
ikerg@um.zory.pl
Sitko Maria starszy inspektor
(zamawianie i wydawanie opracowań mapowych - wypisy i wyrysy)
7 parter 32 4348216
gkk-wnioski@um.zory.pl
Jakuszewska Marzena inspektor
(zamawianie i wydawanie opracowań mapowych - wypisy i wyrysy)
7 parter 32 4348216
gkk-wnioski@um.zory.pl
       
Sobieńko Natalia referent
(zgłoszenia prac geodezyjnych, opatrywanie dokumentów klauzulą)
409  IV piętro 32 4348294
odgk@um.zory.pl
Waleczek Kinga inspektor
(zgłoszenia prac geodezyjnych, aktualizacja baz danych)
2 parter 32 4348244
odgk@um.zory.pl
Skaba Agata starszy inspektor
(weryfikacja wyników prac geodezyjnych)
2 parter 32 4348405
odgk@um.zory.pl
Michalik Marzena starszy inspektor
(narady koordynacyjne)
2 parter 32 4348204
gkk-narady@um.zory.pl
Adamczyk Anna inspektor
(narady koordynacyjne)
2 parter 32 4348204
gkk-narady@um.zory.pl
Palowska Agnieszka geodeta
(aktualizacja baz danych)
410 IV piętro 32 4348208

 

Referat ds. Podziałów i Rozgraniczeń
email: gkk-pr@um.zory.pl

Konsek Olimpia inspektor
(podziały nieruchomosci)
411 IV piętro 32 4348291
Różańska Ewa starszy inspektor
(numeracja adresowa nieruchomości)

 

Referat Systemu Informacji o Terenie (SIT)
email: sit@um.zory.pl

 
Majos Tomasz główny specjalista 409 IV piętro 32 4348294
Agnieszka Charzyńska referent