Informacja dla klientów korzystających z usług online PZGiK

W związku z pracami technicznymi 20 marca od godz. 7:30 możliwe utrudnienia w dostępie do usług oraz aplikacji PZGiK. Przepraszamy za niedogodności

GEOPORTAL


Geoportal miasta Żory zapewnia dostęp do usług danych przestrzennych zgromadzonych w zasobach Żorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (ZIIP)

i.WNIOSEK


Zamów wypis lub/i wyrys z ewidencji gruntów i budynków bądź inne materiały PZGiK

i.KERG


Zgłoś prace geodezyje i zarządzaj zgłoszeniami

karta usług
(umowy, regulaminy)

i.NARADY


Zgłoś wnioski na narady koordynacyjne

i.PROJEKTANT


Aplikacja pozwala na składanie i przeglądanie zarejestrowanych wniosków o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

strefa.BEZ.LOGOWANIA

Sprawdź/zweryfikuj:

- dokument obliczenia opłaty
- licencja materiału
- stan realizacji wniosku zgłoszonego do uzgodnienia
- stan zgłoszenia pracy geodezyjnej