GEOINFO7 i.Projektant

Program pozwala zarejestrowanym użytkownikom na przeglądanie oraz składanie wniosków o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, a także prowadzi wsparcie przebiegu narady koordynacyjnej jak i usprawnienia w tworzeniu dokumentacji, która powstała w jej wyniku.

- podręcznik

Więcej informacji nt. zawarcia umowy na korzystanie z programu 32 43 48 216

uruchom aplikację
i.PROJEKTANT