GEOPORTAL
i.WNIOSEK
i.KERG
i.PROJEKTANT
GEOINFO7 DELTA

Informuję, w związku z koniecznośćia dostosowania oprogramowania do zmian zawartych w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 782) w dniu 6 sierpnia od godz. 9:00 dostęp do programów został zablokowany do czasu wykonania niezbednych aktualizacji.